Media

www.pow.dzierzoniow.pl     fo_zn    Monitoring w Domu Pomocy Społecznej

 

www.ddz.doba.pl             O11   Profesjonalna pomoc dla seniorów.

 

www.pow.dzierzoniow.pl  dps_agregat   Agregat prądotwórczy dla DPS

 

www.pow.dzierzoniow.pl       Nowy plac w Domu Pomocy Społecznej

 

Dzierżoniowski                DPS_Bielawa1-300x199     DPS w Bielawie – całodobowa opieka
Tygodnik Powiatowy

 

Telewizja Sudecka          fo_zb     Są wolne miejsca w bielawskim DPS-ie.

 

www.pow.dzierzoniow.pl  centralka p.poz   Bezpieczniej w Domu Pomocy Społecznej

 

Dzierżoniowski              dps-300x226    Dla kogo Dom Pomocy Społecznej?
Tygodnik Powiatowy

Telewizja Sudecka           O7     Bielawski DPS otrzymał nowy samochód.

 

www.pow.dzierzoniow.pl   dps_system_przyzyw    Zainstalowano system przyzywowy w DPS.

 

www.ddz.doba.pl            dps-wywiad-23-11-2011     Nasz Dom to placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych

 

www. pow.dzierzoniow.pl  dach_DPS1    Remont dachu w DPS-ie.

 

www.pow.dzierzoniow.pl   samochod_dps2     Nowy samochód dla DPS-u.