Pytania

Kto może zamieszkać w domu pomocy społecznej?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w inny sposób.

Jak można uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Należy napisać wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS) i złożyć go do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu swojego zamieszkania.

Więcej  warunki przyjęcia

Ile płaci mieszkaniec?

Mieszkaniec domu pomocy społecznej zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości do 70 % swojego dochodu netto (np.emerytury + dodatku pielęgnacyjnego). Pozostałe 30 % dochodu jest do dyspozycji mieszkańca.

Zobacz  koszt pobytu

Czy trzeba mieć wysoką emeryturę?
Nie!
Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS ma niski dochód (lub nawet nie posiada żadnego dochodu) i nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę, na terenie której mieszka osoba wymagająca opieki.

Czy najbliższa rodzina musi dopłacać do kosztów całodobowej opieki w DPS?

Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia całej opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny. Wnoszenie części opłaty przez najbliższych członków rodziny jest uzależnione od wysokości ich dochodu. Mogą być zwolnieni z tego obowiązku.

Zobacz  odpłatność za pobyt w DPS

Jaki jest koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie?

Zobacz  aktualny koszt pobytu

Czy do DPS konieczne jest skierowanie?

Tak. Do naszego Domu, który jest placówką samorządową, kieruje gmina za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej (OPS).
Jedynie w placówkach prywatnych zawierana jest umowa cywilnoprawna bezpośrednio z podmiotem sprawującym opiekę.

Czy można umieścić osobę potrzebującą opieki na czas określony?

Istnieje taka możliwość.
Procedura kierowania do DPS jest taka sama zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony.
Należy zaznaczyć, że do DPS kieruje się ze względu na stan zdrowia i brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w środowisku.

Co zrobić jak OPS nie chce przyjąć wniosku o skierowanie do DPS – u?

Zasadniczo pracownik ośrodka pomocy społecznej nie ma podstaw do nie przyjęcia podania o skierowanie do domu pomocy społecznej. Jednak gdyby zaistniała taka sytuacja, najlepiej wysłać wniosek pocztą za potwierdzeniem odbioru.