Sponsorzy

 

Wszystkie osoby, mające życzenie przekazać darowiznę

na rzecz naszych mieszkańców, prosimy o wpłaty na rachunek:

 

38 9527 0007 0026 9525 2000 0002