Niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty powinna posiadać osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS?

  1.  wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej,       zobacz przykładowy wniosek
  2. decyzję organu emerytalno-rentowego lub inną informację o dochodach,
  3. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
  4. pisemną zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie
   oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS,
  5. oświadczenie o stanie majątkowym,
  6. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada),
  7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z całą dokumentacją medyczną (karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wyniki badań, itp.),
  8. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH