Historia Domu

Mówiąc o historii naszego Domu należy sięgnąć do historii dwóch odrębnych budynków i dwóch różnych placówek.

A jest ona bardzo ciekawa.

Budynek, w którym obecnie mieści się siedziba DPS w Bielawie przy ulicy Stefana Żeromskiego 2, został wybudowany przez  Zakłady Przemysłu  Bawełnianego "Bieltex"  w początku lat 50-tych XX wieku z przeznaczeniem na żłobek przyzakładowy.

źródło: Zofia Śliwowska

Po 1989 roku żłobek został zlikwidowany, a sam budynek dyrekcja „Bieltexu” przekazała nieodpłatnie dla Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w Wałbrzychu. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, finansowanych z budżetu Wojewody, utworzono   tu    Dom  Pomocy   Społecznej   dla   Dorosłych.  Była  to  wówczas  pierwsza  tego  typu  placówka  oddana
w województwie wałbrzyskim. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 15 maja 1992r.

źródło: archiwum DPS

źródło: archiwum DPS

W pierwotnym kształcie DPS przeznaczony był dla 38 osób. Zabrakło w nim m.in. miejsca na stołówkę i świetlicę.  Dlatego też   podjęto   decyzję   o   konieczności   rozbudowy   istniejącego   obiektu  i  tak 15  października  1997 roku dokonano kolejnego uroczystego otwarcia Domu, który dysponował zwiększoną do 46 liczbą  miejsc oraz wzbogaconym zapleczem socjalnym.

Natomiast budynek usytuowany w Niemczy przy ul.Kolejowej 14/16, w którym funkcjonuje dzisiaj filia DPS, został wybudowany w 1928 roku.  Pierwotnie  mieściła  się  w nim  powiatowa  szkoła  rolnicza i szkoła sportowa.

źródło: fotopolska.eu

Od 1935 roku w budynku tym mieścił się powiatowy dom opieki społecznej. W czasie II wojny światowej usytuowano tu rezerwowy szpital wojskowy.

źródło: fotopolska.eu

źródło: fotopolska.eu

W latach 70-tych XX wieku powstał Państwowy Dom Emerytów i Rencistów, który po reformie systemu zabezpieczenia społecznego w latach dziewięćdziesiątych zmienił nazwę na Dom Pomocy Społecznej. Stan ten trwał do 1999 roku, do momentu wprowadzenia reformy administracyjnej kraju.

źródło: fotopolska.eu

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy w obecnym kształcie istnieje od 18 lat. W styczniu 2001 r. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła uchwałę o połączeniu dwóch domów funkcjonujących dotychczas jako odrębne jednostki.
W chwili obecnej Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Dzierżoniowskiego. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.MN.9013-5/2006 z dnia 24.06.2006 roku zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, na czas nieokreślony. Obecnie posiadamy łącznie 125 miejsc dla kobiet i mężczyzn.