Dom Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy obecnie dysponuje wolnymi miejscami

i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki.

Uwaga!
Ważne dla osób potrzebujących pomocy, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie mogą funkcjonować samodzielnie, a rodzina i najbliższe środowisko nie jest w stanie zapewnić im niezbędnej opieki w miejscu zamieszkania.

W naszym Domu każdy mieszkaniec otoczony jest opieką pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz medyczną adekwatnie do potrzeb związanych z jego problemami zdrowotnymi i sprawnością fizyczną. Podopieczni mają również kontakt z ludźmi w swoim wieku, mogą rozwijać swoje hobby i zainteresowania.

Żeby skorzystać z tej formy pomocy należy przede wszystkim złożyć pisemny wniosek o skierowanie do DPS.                   przykładowy wniosek . Wnioski przyjmuje ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej; kompletuje też niezbędną dokumentację oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej .

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny. Jednak żeby zamieszkać w tej placówce, nie trzeba mieć wysokich dochodów. Prawo nie określa wysokości minimalnego dochodu.

Z oferty Domu mogą skorzystać zarówno mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, jak również osoby z innych powiatów i województw, bez względu na sytuację finansową.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Jak zamieszkać w Domu”,  można znaleźć informacje na temat możliwości przyjęcia do naszego Domu, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
O szczegóły można dopytać pod nr tel. 74 833 41 31 lub 74 833 55 99, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.