Usługi wspomagające

Wspieramy naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa na terenie Domu i opiekę podczas zajęć kulturalno – rozrywkowych i relaksacyjnych poza ośrodkiem.

Aktywizacja mieszkańców w naszym Domu to jedno z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowanie mieszkańców do aktywnego wykorzystywania czasu wolnego.

Z naszymi podopiecznymi pracują na co dzień terapeuci zajęciowi, którzy doskonale wiedzą co dany mieszkaniec lubi, co potrafi robić i jakie ma zainteresowania. Organizują oni różne zajęcia zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Jedni mieszkańcy wykonują ćwiczenia manualne, rysują, malują inni lubią śpiewać lub rozwiązywać krzyżówki. Podopieczni chętnie czytają gazety i czasopisma, korzystają też z biblioteki, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Mieszkańcy są aktywizowani zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami.

 

Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem. Mieszkańcy mają umożliwiony kontakt z kapłanami, zapewnioną możliwość uczestniczenia we mszy św. Ponadto regularnie odbywają się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym.

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, która ma na celu, poza wszechstronną aktywizacją podopiecznych, zapewnienie utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Mieszkańcy naszego Domu są obecni i zauważani w środowisku lokalnym. Ci z mieszkańców, którym pozwala na to ich stan zdrowia, aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach integracyjnych i zabawach. Nasi podopieczni, w zależności od swoich zdrowotnych możliwości, bardzo chętnie biorą też udział w różnego rodzaju wycieczkach.

We wszystkich proponowanych zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i psycho-fizycznymi możliwościami.

Zapewniamy warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Chętne osoby uczestniczą w pracach Samorządu Mieszkańców, który jest organem doradczym dyrektora Domu.