Usprawnianie i aktywizacja

W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec naszego Domu jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Pracownicy Domu w swojej codziennej pracy przekonują mieszkańców, że aktywny tryb życia poprawia samopoczucie, dodaje sił do walki z chorobą, po prostu przedłuża życie. Opierając się na zdobywanym ciągle doświadczeniu, wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając mieszkańcom ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Zakres rehabilitacji leczniczej dostosowuje się do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb podopiecznych. Celem zabiegów rehabilitacyjnych jest utrzymanie oraz przywrócenie w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej i zdolności do samodzielnego życia mieszkańców Domu.

Rehabilitacja realizowana jest w zakresie potrzeb zdrowotnych mieszkańców, zgodnie z przysługującymi uprawnieniami i zaleceniami lekarskimi. W uzasadnionych przypadkach wykonywana jest również rehabilitacja przyłóżkowa.

W naszym Domu istnieje możliwość poddania się fizyko- i kinezyterapii. Do dyspozycji podopiecznych jest profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, który umożliwia następujące zabiegi:

- terapia laserowa (laser punktowy),
- terapia za pomocą ultradźwięków,
- naświetlanie lampą solux,
- naświetlanie lampą bioptron,
- elektroterapia (jonoforeza, diadynamik, prądy interferencyjne, TENS),
- masaż manualny,
- ćwiczenia indywidualne.

 Sale rehabilitacyjne wyposażone są ponadto w następujący sprzęt:

- UGUL z wyposażeniem ( kliny, wałki, bloczki, podwieszki ),
- rowery stacjonarne,
- rotory treningowe kończyn górnych i dolnych,
- bieżnia treningowa,
- sprzęt do ćwiczeń manualnych – stoliki, piłeczki i krążki gumowe różnych wielkości i twardości,
- kozetki do masażu,
- drabinki przyścienne i ławeczki,
- materace do ćwiczeń.

W ramach aktywizacji nasz Dom oferuje zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, jak również udział w uroczystościach kulturalno – oświatowych, imprezach integracyjnych i wycieczkach poza teren ośrodka.

Stosowane formy aktywizacji i zajęć terapeutycznych uzależnione są od indywidualnych cech naszych podopiecznych takich jak wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie mieszkańca i jego osobowość.

Terapia zajęciowa jest zestawem czynności fizycznych i umysłowych inspirowanych i prowadzonych przez zespół specjalistów w celu utrzymania czy przywrócenia odpowiedniej sprawności psychofizycznej podopiecznych. Najczęściej stosowaną formą w naszym Domu jest terapia zajęciowa o działaniu wielokierunkowym i stanowi ona nieodłączny element spędzania wolnego czasu. Terapia daje każdemu mieszkańcowi możliwość czynnego uczestniczenia w takiej formie, jaka odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom.

Celem jest organizacja czasu wolnego, stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, podtrzymywanie umiejętności i sprawności mieszkańców, a także likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia.

 

Stosowane formy terapii zajęciowej:

  • arteterapia - zajęcia manualne w każdej formie korzystnie wpływają na rozwój. Przez usprawnienie rąk przy udziale sztuk plastycznych rozwijamy myślenie i wyobraźnię. Ćwicząc i rozwijając ręce przez celowe ruchy pobudzamy do działania centralny układu nerwowy i w ten sposób wpływamy na zachowanie ogólnej sprawności podopiecznych.
  • muzykoterapia - są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, rozróżnianie dźwięków. W zależności od ogólnego stanu zdrowia mieszkańcy uczestniczą w muzykoterapii czynnej lub biernej.
  • biblioterapia – posiadamy bogaty księgozbiór, udostępniamy mieszkańcom czasopisma i gazety. Korzystamy ponadto z miejskich bibliotek.
  • filmoterapia - projekcja filmów i dyskusje z mieszkańcami po obejrzeniu filmów. Podopieczni wyrażają swoje opinie, emocje i dzielą się wrażeniami.
  • ergoterapia - terapia pracą pomaga mieszkańcom Domu w osiągnięciu jak największej samodzielności życiowej, służy rozszerzeniu umiejętności praktycznych oraz zniwelowaniu poczucia bycia niepotrzebnym. Prace we własnym pokoju: sprzątanie, ścielenie łóżek, dbanie o porządek, dbanie o kwiaty mieszkańcy wykonują samodzielnie lub przy pomocy personelu opiekuńczego. Wyrabiają one zmysł estetyki i stwarzają poczucie własności, pomaganie innym, którzy nie są w stanie wykonać jakiejś czynności, prace na rzecz utrzymania porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku, takich jak: świetlica, korytarz, schody, kaplica.Dobrze dobrane i ciekawe zajęcia zachęcają do dalszej pracy, dają poczucie zadowolenia. Terapia przez pracę rozszerza zakres umiejętności czysto praktycznych i umożliwia zbliżenie się do siebie mieszkańców, opiekunów i kierownictwa.
  • silwoterapia - kontakt z przyrodą działa uspokajająco, co z kolei stabilizuje ciśnienie krwi i pracę serca, zmniejsza poczucie stresu. Organizujemy wycieczki i spacery w najbliższą okolicę w celu obserwacji roślin i zwierząt w naturalnym środowisku.
  • choreoterapia – terapia ruchem jest dla mieszkańców jedną z ulubionych form aktywności. Bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych, zabawach tanecznych, zajęciach ogólnousprawniających czy robieniu zakupów.
  • socjoterapia - terapia oparta na słowie - w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli. Pozwala lepiej poznać mieszkańców, a im samym umożliwia werbalne "wyjście na zewnątrz". Ważną cechą instruktorów i opiekunów jest umiejętne i wytrwałe słuchanie mieszkańców.
  • ludoterapia - terapia świetlicowa oparta jest na udziale mieszkańców w zabawach dydaktycznych i grach (szachy, warcaby puzzle, karty i.in.).
  • zajęcia kulinarne

 

Stosowana jest też terapia religijna. Mieszkańcy mają możliwość udziału w comiesięcznych mszach św., codziennych spotkaniach modlitewnych, wsparcia duchownego przez kapłanów.

Udział mieszkańców tutejszego Domu w imprezach kulturalnych jest stałym punktem w działalności Domu. Regularnie organizowane są różne uroczystości okazjonalne, imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie, podczas których mieszkańcy integrują się z osobami spoza DPS, mają możliwość wzbogacić się duchowo i nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Do placówki często zapraszani są goście, którzy dodatkowo uprzyjemniają czas mieszkańcom ciekawymi występami, programami. Przychodzą tutaj dzieci i młodzież ze szkół i stowarzyszeń, członkowie zespołów wokalnych i tanecznych, kombatanci itp.

Dużą popularnością cieszą się organizowane w Domu zabawy taneczne i konkursy z nagrodami. Często zapraszamy na nie gości z zaprzyjaźnionych placówek, które później rewanżują się organizując imprezy o podobnym charakterze.

Nasi podopieczni, w zależności od swoich zdrowotnych możliwości, bardzo chętnie biorą też udział w wycieczkach, które organizujemy głównie latem.