Czas oczekiwania

Po  wydaniu  decyzji  o  umieszczeniu  w  domu  pomocy  społecznej,  o   terminie przyjęcia   do  Domu   Pomocy
Społecznej  w  Bielawie  powiadamia  dyrektor,  w  miarę  posiadanych  wolnych  miejsc.
Osoba przyjmowana, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.